Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak máme postupovat při síťové instalaci EDU verze programu POHODA?

odpověď

Nejprve je nutné nainstalovat program POHODA START. Tento program je možné stáhnout z internetových stránek www.strormware.cz, případně jej získat na CD. Po dokončení instalace spusťte program POHODA START a v dialogovém okně Ekonomický systém POHODA START zvolte tlačítko Registrace. V případě, že jste ještě nepožádali o vydání registračního čísla pro verzi POHODA EDU, můžete tak učinit pomocí volby Žádost o zaslání čísla pro školní verzi. Vyplňte požadované údaje a po dokončení průvodce vytiskněte žádost o registraci pro školní verzi, kterou zašlete faxem, emailem nebo na adresu firmy STORMWARE s.r.o., která je uvedena na poslední straně průvodce.

Pokud registrační číslo programu POHODA EDU máte k dispozici, zvolte v dialogovém okně Ekonomický systém POHODA START tlačítko Registrace, a na druhé straně průvodce vyberte volbu Zadat registrační číslo bezplatné verze. Vyplňte registrační číslo a zvolte Dokončit.

Nastavte složku programu POHODA EDU jako sdílenou s právem Úplného řízení pro skupinu Everyone, případně jiným systémem práv dle potřeb a požadavků uživatele. 

Nastavení Sdílení a Zabezpečení:

    Klikněte pravým tlačítkem myši na složku programu POHODA a z nabídky vyberte Vlastnosti. Zde vyberte záložku 
    Sdílení a klikněte na volbu Rozšířené možnosti sdílení a poté na tlačítko „Oprávnění“. Následně zvolte volbu „Přidat“ a vyberte uživatele Everyone. Toto nastavení potvrďte. Přejděte na záložku Zabezpečení, vyberte uživatele Everyone a přiřaďte mu 
    plné řízení pomocí volby „Upravit“. Jakmile potvrdíte tato nastavení, složka programu POHODA je nasdílena.

Tip: Pokud nemůžete najít uživatele Everyone, klikněte na možnost Najít. Uživatele přidejte vepsáním částečného   
       názvu nebo celého názvu uživatele. V našem případě vyplňte název Everyone a zvolte možnost Kontrola názvů. Mělo 
       by dojít k nalezení uživatele. Dále pokračujte pomocí kroků viz výše

 

Změňte cestu ke spouštěcímu souboru. Na klientech klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce programu POHODA EDU, který se vytvořil na pracovní ploše, a zvolte Vlastnosti. Zde je nutné změnit na záložce Zástupce pole „Cíl“ 
a „Spustit v“. Do těchto polí vyplňte cestu k serveru viz. obrázek se změnou cesty ke spouštěcímu souboru. Změnu proveďte na všech počítačích, kde chcete, aby Vám program POHODA fungoval síťově jako klient. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím