Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Po přenosu POHODY na nový počítač nelze otevřít žádná účetní jednotka. Vždy se zobrazí chyba:#3024 Could not find file ... Proč?

odpověď

Takové chování je způsobeno chybně zvoleným postupem při přenosu dat do nově nainstalované POHODY.
Pokud nejprve načtete systémovou databázi, přenese se seznam firem, s odkazy na jednotlivé databázové soubory.
Samotné databáze účetních jednotek načtení systémové databáze nenahraje.
Soubory, na které je odkazováno ještě neexistují, proto se zobrazuje zmíněná chyba #3024.

Aby vše fungovalo správně, je nutné nejprve vytvořit novou systémovou databázi:
Povelem Zavřít agendu (ikonka s dveřmi ve standardní liště úplně vlevo, nebo klávesovou zkratkou Ctrl + F4) se dostanete do standardního menu, bude zobrazena informace: POZOR - Není otevřeno žádné účetnictví!
Zde použijte povel SOUBOR/ZÁLOHOVÁNÍ/NAČÍST SYSTÉMOVOU ZÁLOHU.
V průvodci zvolte poslední volbu Vytvořit novou systémovou databázi a potvrďte tlačítkem Dokončit.

Nyní použijte volbu SOUBOR/ÚČETNÍ JEDNOTKY, automaticky se spustí Průvodce zavedením účetní jednotky.
V průvodci zvolte v sekci "B. PŘEVOD EXISTUJÍCÍCH DAT" volbu Hromadný převod databází a klikněte na Další.

Pomocí trojtečky na konci pole proveďte výběr složky Data.
Název složky může být jiný, důležité je, aby vybraná složka obsahovala .mdb soubory s jednotlivými databázemi účetních jednotek.
Jelikož jde o výběr složky, nejsou zobrazovány soubory, pouze složky a zástupci.
Tlačítkem Vybrat složku se propíše cesta do pole, klikněte na tlačítko Další.

Na třetí straně lze určit, zda se mají přesunout i práva, úkoly, mServer a uživatelské sestavy (pokud je vedle složky Data i složka Tisk, automaticky se doplní cesta), stiskněte tlačítko Další.

Na čtvrté straně je zobrazen seznam účetních jednotek, které lze načíst. Standardně se přenáší všechny.
Šedivé řádky obsahují databáze vytvořené novější verzí, takové účetní jednotky nepůjde načíst dokud nebude program zaktualizován na stejnou nebo novější verzi než je účetní jednotka (doporučujeme instalovat vždy nejnovější dostupné aktualizace).
Tlačítkem Další spustíte převod jednotlivých databází.

Po Dokončení převodu budou všechny účetní jednotky funkční.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím