Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak odemknout účetní jednotku po datové uzávěrce?

odpověď

Účetní jednotka po datové uzávěrce je ve stavu zakázané editace.

Tento stav může změnit pouze uživatel s administrátorským právem Editace po datové uzávěrce.

V nabídce Účetnictví/Uzávěrka/Datová uzávěrka zatrhněte pole Povolit editaci záznamů.

  • Tlačítko Detail zobrazí informace o datové uzávěrce a všech změnách editace uzavřené jednotky.

Po stisknutí tlačítka OK se ještě zobrazí dialog povolení editace.

 

Dalším krokem v nabídce Nastavení/Zámek k datu můžete účetní jednotku odemknout pomocí odtržení pole Uzamknout k datu a smazání data uzamčení (Smazání provedete tak, že celý datum označíte a stisknete klávesu Delete).

Po dokončení oprav nezapomeňte znovu účetní jednotku uzamknout a v okně Datová uzávěrka odtrhnout Povolení editace záznamů. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím