Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Co značí chybová hlášení při ověřování DIČ v IS VIES?

odpověď

Registr IS VIES (VAT Information Exchange System) umožňuje ověřit platnost DIČ přiděleného pro účely DPH v jednotlivých členských státech EU.

Systém nemá vlastní databázi, ale napojuje se na registry jednotlivých členských států, tím je zaručena aktuálnost zpracovaných dat.

Vzhledem k napojení na další servery může docházet ke krátkodobým výpadkům spojených s údržbou jednotlivých serverů (přehled pravidelných odstávek)

Odpověď od IS VIES standardně vrací hodnoty:

Platné DIČ 

Daňové identifikační číslo je platné pro účely DPH. (http stav: 100)

Neplatné DIČ

NEPLATNÉ daňové identifikační číslo pro účely DPH. (http stav: 200)

 

Chybová hlášení

Pokud dojde k chybě v komunikaci nebo zpracování, pak je zobrazen některý z následujících kódů:

Chybový kód http stav Popis stavu
INVALID_INPUT 201 Zadaný kód země je neplatný nebo je prázdné číslo DIČ 

DIČ otevřené účetní jednotky není platné, ověření nebylo možné provést. (INVALID_REQUESTER_INFO)

202 DIČ ověřující osoby není platné, upravte DIČ v agendě Soubor/Účetní jednotky
V řetězci nesmí být mezery, pomlčky ani jiné speciální znaky.
SERVICE_UNAVAILABLE 300 Služba IS VIES je aktuálně nedostupná, chyba může být na serveru nebo v síti, opakujte požadavek později.
MS_UNAVAILABLE 301 Server dotazovaného členského státu je aktuálně nedostupný, opakujte požadavek později.
TIMEOUT 302 Server neodpověděl v požadovaném časovém limitu, opakujte požadavek později.
VAT_BLOCKED 400 DIČ ověřující osoby je zablokováno, pro více informací kontaktujte podporu VIES: 
TAXUD-VIESWEB@ec.europa.eu
IP_BLOCKED 401 IP adresa ověřující osoby je zablokována, pro více informací kontaktujte podporu VIES: 
TAXUD-VIESWEB@ec.europa.eu
GLOBAL_MAX_CONCURRENT_REQ 500 Žádost nelze zpracovat z důvodu vysoké návštěvnosti webové aplikace, opakujte požadavek později.
GLOBAL_MAX_CONCURRENT_REQ_TIME 501 Žádost nelze zpracovat, server IS VIES neodpověděl v daném časovém limitu, opakujte požadavek později.
MS_MAX_CONCURRENT_REQ 600 Žádost nelze zpracovat z důvodu vysoké návštěvnosti serveru členského státu, opakujte požadavek později.
MS_MAX_CONCURRENT_REQ_TIME 601 Žádost nelze zpracovat, server členského státu neodpověděl v daném časovém limitu, opakujte požadavek později.

 

  • Časový limit (TIMEOUT) pro komunikaci s IS VIES je v Pohodě nastaven na 20s.
  • Povelem Záznam/Ověření v rejstřících/Historie ověření DIČ přes VIES lze zobrazit historii ověřování pro vybrané DIČ.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím