Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem je možné vystavit přiznání v režimu OSS?

odpověď

Podkladem pro sestavení Přiznání OSS v ekonomickém systému POHODA jsou doklady, zapsané v agendách Pokladna (příjem), Banka (příjem, pouze v DE), Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Interní doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění spadající do zvoleného období, a jsou v režimu OSS.
Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí nebo jeho část, pokud je v agendě Globální nastavení/Daně/DPH - ostatní vyplněno pole Registrace od.

Daňové přiznání je evidováno v EURECH. Dle § 110ze odst. 1 zákona o DPH se výsledná daň vyčíslí v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. Doklady pro Přiznání OSS, které máte evidované v jiné měně než EUR, se dle § 110ze odst. 2 zákona o DPH přepočítají směnným kurzem Evropské centrální banky, který je nutné zadat ručně do agendy Kurzový lístek (Směnný kurz ECB (OSS)). Kurz zadáte s datem posledního dne zdaňovacího období, pro jiný den je volba nepřístupná.

Při sestavení Přiznání OSS program POHODA kontroluje, zda je v kurzovém lístku zadán Směnný kurz ECB (OSS). V případě, že kurz pro přepočet jakékoliv použité měny (mimo eur) v zadání chybí, ekonomický systém nedovolí Přiznání OSS vystavit.

Záložka Položky obsahuje základ daně a daň vyčíslenou v eurech. Obsahuje údaje o poskytnutých službách a dodání zboží do jednotlivých států EU (stát spotřeby) a to vždy kumulovanou hodnotou celkového základu daně pro každý stát spotřeby a Typ dodání. V daňovém přiznání se pro typ a výši sazby daně použije samostatný řádek. Rozeznává se základní a snížená sazba DPH.

Na záložku Opravy vstupují opravné daňové doklady z agendy Vydané faktury. Pro vstup ODD je podstatné, jaké datum je zadané v poli DUZP původ.dokl. v dialogu pro vstup dokladu do režimu OSS (přes nabídku Záznam/OSS...).Pokud je DUZP původ.dokl. z předchozích zdaňovacích období, vstoupí opravný daňový doklad na záložku Opravy v období, ze kterého je datum zdanitelného plnění opravného daňového dokladu. V případě, že DUZP původ.dokl. je za uplynulé čtvrtletí a datum zdanitelného plnění opravného daňového dokladu je také za uplynulé čtvrtletí, případně je z měsíce následujícího po tomto čtvrtletí, tedy z období, ve kterém je termín pro podání daňového přiznání, tak tato oprava vstoupí do součtů na záložce Položky, na záložce Opravy se neprojeví.  Pro opravy dokladů v OSS nedoporučujeme používat storno doklady nebo záporné doklady, nelze u nich zadat DUZP původ.dokl. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím