Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží funkce Zákaz spuštění programu?

odpověď

Program POHODA obsahuje funkci, která dokáže ukončit některá spuštěná okna.

Nastavení

Procesy Pohody lze ukončit v agendě Soubor/Účetní jednotky volbou Databáze/Zákaz spuštění programu, což zobrazí okno nastavení:

 • Do pole Důvod uveďte stručně důvod ukončení programu, informace se zobrazí každému uživateli.
 • Do pole Heslo vymyslete nějaký řetězec, maximální délka je 32 znaků.
 • V části Aktivní připojení zobrazuje informace o celkovém počtu připojených uživatelů.
 • V poli pod ním jsou zobrazeny názvy jednotlivých počítačů, kde je program spuštěn.
 • V závorce se nachází informace, kolikrát je spuštěna na daném zařízení.

Kliknutím na tlačítko Zakázat dojde k vytvoření souboru Maintenance.lck v datové složce programu, který blokuje spuštění Pohody a dokáže ukončit spuštěné procesy.

Tlačítko Zavřít ukončí dialog, a umožní další práci s programem, zavření nemá vliv na stav Zákazu spuštění.

Tlačítko Zrušit soubor smaže a program se odemkne.

Co se stane

Každému uživateli Pohody se zobrazí dialog, ve kterém je uveden důvod ukončení programu:

 • Tlačítkem Ukončit lze okamžitě ukončit program, tlačítko Storno přeruší proces ukončení.
 • Pokud uživatel neprovede žádnou akci, program se vypne za časový limit u tlačítka Ukončit (odpočítávání začíná hodnotou 21 s).
 • Uživatel, který má zobrazené dialogové okno nebo hlášení se dialog ukončení zobrazí až v momentě, kdy zavře zobrazený dialog.
 • V případě, že uživatel upravuje nějaký záznam, zobrazí se dialog s tlačítkem OK bez odpočtu. Uživatel by měl záznam co nejdříve uložit a program ukončit.
 • Jakmile bude hodnota v sekci Aktivní připojení: 1, je program spuštěn pouze uživatelem, který Zákaz spuštění programu vyvolal.
 • Pokud se ani po delší době nepodaří vypnout všechny přístupy (např. uživatel má rozeditovaný doklad, ale není u PC), bude nutné ukončit procesy jinak, více naleznete ve FAQ - Co zkontrolovat, když spuštění operace blokuje jiný přístup?

Spuštění zamčeného programu

Uživateli, který se pokusí program při aktivním zákazu spustit se zobrazí okno pro zadání hesla.
Pokud je nutné v průběhu exkluzivní operace program ukončit, umožní dialog opětovné přihlášení pouze uživateli, který zná heslo.

Využití pro automatické úlohy

POHODA neustále monitoruje výskyt souboru Maintenance.lck v datové složce, pokud soubor existuje, spusí se proces ukončování.

Toho lze využít při automatických úlohách, které vyžadují exkluzivní otevření.
Jakmile soubor zmizí, POHODA se odemkne.

Vytvořený soubor je možné odkopírovat jinam a vkládat ho do datové složky, nebo jej přejmenovat.

K tomu lze vytvořit jednoduchý *.bat soubor; pro přejmenování souborů může jeho obsah vypadat např. takto:

@echo off
IF EXIST Maintenance.lck ( REN Maintenance.lck Unlocked.lck
) ELSE (
IF EXIST Unlocked.lck ( REN Unlocked.lck Maintenance.lck
) ELSE (
echo Soubor neexistuje
)
)
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím