Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké jsou možnosti automatických úloh programu POHODA?

odpověď

U některých operací není nutná součinnost uživatele, takže lze proces částečně nebo plně zautomatizovat a případně jej nastavit tak, aby se pravidelně opakoval.

Spuštění je řešeno pomocí příkazové řádky (CMD) odkazující na soubor Pohoda.exe a zadáním parametrů.

Automatizovat lze tyto operace:

Parametry, které přímo zasahují do účetních dat vyžadují přihlášení uživatele.
Lze použít uživatele Admin, případně jiného uživatele, který má oprávnění zapisovat a měnit data v dotčených agendách.

Výsledek operace lze zjistit v některém z logovacích souborů (dle typu operace), které se nachází ve složce Log v datové části programu.Některé funkce je třeba provádět v době, kdy žádný uživatel s programem nepracuje, např. při používání parametrů v režimu pobočkového zpracování dat nebo při provádění údržby databáze.

Po spuštění úlohy s parametrem se program POHODA spustí minimalizovaná na liště a po dokončení operace se program ukončí. Průběh akcí je zobrazován ve stavovém řádku.

Pro pravidelné spouštení je nutné vytvořit Úlohu v Plánovači úloh Windows, a vytvořený CMD příkaz do úlohy vložit.
Druhou možností je vytvoření *.bat nebo *.cmd souboru s požadovanými příkazy a úlohu v plánovači odkázat na něj.
Úlohu nastavte tak, aby se spouštěla nezávisle na přihlášení uživatele. Některé operace vyžadují zvýšené oprávnění Windows.

Údržba účetních jednotek

Operace nevyžaduje přihlášení, ale vyžaduje exkluzivní přístup k databázi, lze používat následující parametry:

 • /K Provede zálohu před převodem, obnovu databáze, opravu integrity s přepočtem vážené ceny (v případě, že neexistují uzamčené záznamy) a kompakt databáze.
 • /Ka  Provede stejné operace jako parametr /K, ale navíc je spuštěna oprava integrity včetně případného přepočtu VNC i v případě, že záznamy v deníku budou uzamčeny nebo se bude jednat o účetní jednotku se starším rokem, než je aktuální rok. 
 • /Kp Vykoná převod databáze účetní jednotky, pokud není ve shodné verzi s programem POHODA. Parametr nelze kombinovat s jinými parametry.
 • /Z Provede zálohu ve formátu ZIP do výchozí složky Záloh.
  V řadách POHODA SQL a POHODA E1 není nutný exkluzivní přístup, ale neprovede se Kompakt databáze. 
 • /N Provede správu a zálohu databáze pouze u databází, které jsou označeny příznakem Nabízet k zálohování (agenda Soubor/Účetní jednotky, povel Záznam/Nabízet k zálohování).  

Příkazová řádka bude vypadat takto: Pohoda.exe [{datový_soubor}] [/Ka] [/Z] [/N]

 • Konkrétní příklad na údržbu a zálohování jedné databáze pro řadu POHODA MDB:
  C:\Pohoda\Pohoda.exe 12345678_2021.mdb /K /Z 
 • Konkrétní příklad na údržbu a zálohování jedné databáze pro řadu POHODA SQL a E1:
  C:\Pohoda\Pohoda.exe StwPh_98765432_2021 /K /Z 
 • Konkrétní příklad na zálohování všech databází pro řadu POHODA MDB:
  C:\Pohoda\Pohoda.exe /Z 
 • Konkrétní příklad na zálohování a správu všech databází označených příznakem Nabízet k zálohování:
  C:\Pohoda\Pohoda.exe /Ka /Z /N

Synchronizace s aplikací mPOHODA

Operace vyžaduje přihlášení uživatele, exkluzivní přístup není požadován.

/mpohoda  Provede spuštění synchronizace s aplikací mPohoda.

 • Příkazová řádka pro povel “Synchronizovat data od poslední komunikace“ bude vypadat takto:
  Pohoda.exe /mPohoda "uživatel" "heslo " "jednotka"
  Spustí se přenos, během kterého dojde k přidání nových záznamů a přenesení změn stávajících záznamů, které vznikly od poslední komunikace.
 • Příkazová řádka pro povel “Synchronizovat všechna data“ bude vypadat takto: 
  Pohoda.exe /mPohoda:f "uživatel" "heslo " "jednotka"
  Při tomto typu přenosu se provede odeslání všech dat určených k sehrávání mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA. V praxi tak dojde ke kompletnímu přenesení všech záznamů mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA. V případě dokladů se do programu naimportují pouze ty, které ještě nejsou v programu POHODA obsaženy. 

 

 • Konkrétní příklad pro povel “Synchronizovat data od poslední komunikace“ u řady POHODA MDB:
  C:\Pohoda\Pohoda.exe /mPohoda "admin" "1234" "12345678_2021.mdb" 
 • Konkrétní příklad pro povel “Synchronizovat data od poslední komunikace“ u řady POHODA SQL a E1: 
  C:\Pohoda\Pohoda.exe /mpohoda "admin" "1234" " StwPh_98765432_2021" 

Spuštění POHODA mServer

Operace nevyžaduje přihlášení ani exkluzivní přístup.

/HTTP Provede spuštění vybrané konfigurace POHODA mServeru. Rozšiřující parametry jsou:

Spuštění POHODA mServeru.

 • Pohoda.exe /http start {název mServeru} 

Zastavení POHODA mServeru.

 • Pohoda.exe /http stop {název mServeru} [/host {název počítače}]
  Pro vypnutí lze zadat místo názvu mServeru, nebo názvu počítače znak ‘*’ (všechny servery resp. počítače). Jestliže není zadán parametr /host, je vypnut pouze na lokálním PC.
 • Pohoda.exe /http stop {název mServeru} [/f] 
  Provede vynucené (násilné) ukončení procesu (pouze na lokálním stroji)

Restart POHODA mServeru

 • Pohoda.exe /http restart {název mServeru}
  Provede restart mServeru, Povel lze použít i pro spuštění mServeru.
 • Pohoda.exe /http restart {název mServeru} [/f]
  Provede vynucený restart mServeru i v případě, že je ve stavu Neodpovídá. Povel lze použít i pro spuštění mServeru.

Zobrazení okna se seznamem a stavem všech mServerů.

 • Pohoda.exe /http list
 • Uložení seznamu spuštěných mServerů do souboru.
  Pohoda.exe /http list:xml {cesta k souboru, kam se seznam uloží}

 

 • Konkrétní příklad na spuštění POHODA mServer:
  Pohoda.exe /HTTP "eShop1"
  Pohoda.exe /HTTP stop "eShop-1"
  Pohoda.exe /HTTP restart "eShop-1" /f 

Vyvolání XML komunikace

Operace vyžaduje přihlášení uživatele, exkluzivní přístup není nutný.

/XML Provede import/export dat do/z programu POHODA pomocí komunikačního rozhraní XML.

Příkazová řádka bude vypadat takto:
Pohoda.exe /XML "uživatel" "heslo" "konfigurační_soubor"

 • Konkrétní příklad na spuštění XML komunikace:
  Pohoda.exe /XML "admin" "1234" "C:\Pohoda\Data\XML\xml_imp.ini" 

Více informací a veškerou dokumentaci naleznete na https://www.stormware.cz/xml/.

Odeslání dat do EET

Operace vyžaduje přihlášení uživatele a určení jednotky, ve které operace proběhne, exkluzivní přístup není nutný.

/eet  Provede odeslání neodeslaných záznamů obsažených v agendě Elektronická evidence tržeb. Při odesílání pomocí spuštění s programu POHODA s parametrem /EET je v případě nedostupnosti certifikátu, se kterým byl záznam vytvořen, automaticky použit certifikát aktuálně přiřazený uživateli a informace o použití certifikátu je zapsána do logu.

Příkazová řádka bude vypadat takto: Pohoda.exe {datový soubor} /EET "uživatel" "heslo"

 • Konkrétní příklad pro odeslání dat do EET:
  C:\Pohoda\Pohoda.exe 12345678_2021.mdb /EET "admin" "12345".

Malá aktualizace (.upd souborem)

Operace nevyžaduje přihlášení ani exkluzivní přístup, ale pravděpodobně bude vyžadováno zvýšené oprávnění Windows (Spustit jako správce).

/UPDATE Provede aktualizace programu POHODA v případě, že je soubor předem stažen, např. ze zákaznického centra a uložen do adresáře UPDATE nebo pokud již byla provedena aktualizace na serveru, ale u klientů ještě neproběhla.

Příkazová řádka bude vypadat takto: 
Pohoda.exe /UPDATE

 • Konkrétní příklad pro řadu POHODA MDB,SQL a E1: 
  C:\Pohoda\Pohoda.exe /UPDATE 

Pohoda.exe /update provede pouze aktualizaci programu, program se aktualizuje, ale nespustí se.
Informace o výsledku průběhu zpracování jsou uloženy do souboru update.log Tato funkce usnadní práci při nasazení aktualizací na PC v sítí.
Správce vytvoří naplánovanou úlohu Pohoda.exe /Update a umožní pomocí této úlohy provést aktualizaci i běžnému uživateli. 

Komunikace s POHODA Kasa Offline

Operace vyžaduje exkluzivní přístup, přihlášení uživatele ne.

/KSo  Provede odeslání balíčku z programu POHODA (programu Kasa) do programu Kasa (programu POHODA).
/KSp Provede příjem balíčku z programu Kasa do programu POHODA.
/KSa Provede příjem balíčků ze všech kas a odeslání dat na všechny kasy.

Příkazová řádka bude vypadat takto: 
Pohoda.exe {datový_soubor} /KSo:{jednotka} 
Pohoda.exe datový_soubor /KSp:{jednotka} 
Pohoda.exe datový_soubor /KSa 

 • Konkrétní příklad pro odeslání dat z programu POHODA na kasu BRN:
  C:\Pohoda\Pohoda.exe jednotka_2021.mdb /KSo:BRN 
 • Konkrétní příklad pro příjem dat z kasy BRN do programu POHODA: 
  C:\Pohoda\Pohoda.exe jednotka_2021.mdb /KSp:BRN

Synchronizace Pobočkového zpracování dat (PZD)

Operace vyžaduje exkluzivní přístup k jednotce, přihlášení není vyžadováno.

/PZDo:CJ Provede odeslání dat na cílovou jednotku (CJ).
/PZDp:ZJ  Provede příjem dat ze zdrojové jednotky (ZJ).
/PZDa Provede příjem dat ze všech poboček a odeslání dat na všechny pobočky.
/PZDaK Provede příjem dat ze všech poboček a odeslání dat na všechny pobočky i v případě kolize.

Příkazová řádka bude vypadat takto:
Pohoda.exe {datový_soubor} /PZDo:{jednotka}
Pohoda.exe {datový_soubor} /PZDp:{jednotka}
Pohoda.exe {datový_soubor} /PZDa
Pohoda.exe {datový_soubor} /PZDa

Konkrétní příklad pro odeslání dat na pobočku PHA:
C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2021.mdb /PZDo:PHA

Konkrétní příklad pro příjem dat z pobočky PHA:
C:\Pohoda\Pohoda.exe centrala_2021.mdb /PZDp:PHA

Ostatní parametry

/uninstall Spustí se odinstalace programu. 

/? Vyvolá nápovědu z programu POHODA.

/SNSTART Provede registraci startovací verze programu POHODA, popř. Školní verzi ekonomického systému POHODA (EDU). 

/TASK {číslo úlohy} Provede spuštění uložené úlohy. 
Tento povel lze použít pouze v řadách POHODA SQL a POHODA E1, které obsahují agendu Automatické úlohy.
Agenda Automatické úlohy obsahuje kromě konfigurátoru výše zmíněných operací také průvodce pro nastavení úlohy do plánovače Windows.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím