Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak lze provést v programu POHODA mobilní fakturaci pomocí terminálu Psion?

odpověď

Program POHODA podporuje mobilní fakturaci pomocí datového terminálu Psion Workabout prostřednictvím importu a exportu dat. Exportovány jsou záznamy z agend Adresář a Zásoby. Importovány jsou záznamy do agend Adresář, Přijaté objednávky a Vydané faktury. Komunikace probíhá přes sériový port (přes laplink kabel) pomocí komunikačního software Rcom. Implicitní port je COM1 a přenosová rychlost 19200. Změnu lze provést v souboru PsionW.ini, který naleznete v adresáři POHODA\Hardware\PsionW. Odpovídající port a rychlost musí být nastavena i na terminálu Psionu v menu Spec-Remote Link.

Proveďte export databáze adres a skladových zásob z nabídky Soubor\Datová komunikace\Terminál Psion Workabout. Před vlastním exportem je třeba naformátovat disk terminálu Psion Workabout, protože smazáním souboru se fyzicky neuvolňuje místo na disku. 

Podmínky pro export:

-  alespoň jeden sklad, 
-  stanovené prodejní ceny bez DPH v agendě Prodejní ceny,
-  uložené dotazy v agendách Adresář a Zásoby, sloužící k výběru záznamů pro export,
-  jednotlivým odběratelům přiřazené prodejní ceny (pokud nebudou, bere se základní cenová hladina přiřazená v  
   průvodci).

Import dat z Terminálu Psion Workabout slouží k nahrání získaných adres, objednávek a vystavených faktur do ekonomického systému POHODA.

Všechny importované nebo změněné záznamy jsou po importu označeny. Vydané faktury a přijaté objednávky jsou importovány dle typu dokladu zadaného v průvodci importem. Do jednotkové ceny u položek dokladu je započítána cenová hladina odběratele. Případná sleva poskytnutá obsluhou terminálu je vyjádřena v procentech ke každé položce dokladu.

Parametry pro import:

-  přiřazení prodejních cen jednotlivým cenovým hladinám importovaným adresám jsou přiřazeny zvolené prodejní ceny 
   dle cenových hladin,
-  přiřazení formy úhrady adresám dle povoleného typu dokladu pro adresy - importovaným adresám se zadaným typem 
   dokladu je přiřazena forma úhrady hotově,
-  zvolit typ dokladu pro přijaté objednávky, vydané faktury splatné hotově a vydané faktury splatné převodem - do 
   dpovídajících agend jsou importovány doklady se zvoleným typem. (Pokud nechceme některý z dokladů importovat,  
   zadáme nevyužitý typ dokladu),
-  nastavení průvodce máme možnost uložit do souboru stiskem tlačítka "Uložit nastavení", stiskem tlačítka "Další" se 
   provede import,
-  na poslední straně průvodce (zobrazené po importu) je zobrazen výsledek importu. Uložen je ve složce Log v souboru 
   PsionW.log (seznam všech importů s výsledky, poslední na konci) a PsionW.txt (výsledky posledního importu). 
   Výsledek importu je možno vytisknout nebo otevřít v Poznámkovém bloku.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím