Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při provozu programu POHODA v síťové verzi dochází k častému poškození (např. několikrát denně) databáze účetních dat (*.mdb souboru). V síti jsou zapojeny počítače s operačním systémem Windows NT, 2000, XP nebo Nowell. Jak mohu tomuto poškození předcházet?

odpověď

Tyto potíže jsou způsobeny zamykáním souborů "Opportunistic locking", zkráceně "oplock". Problém se vyskytuje ve chvíli, kdy je v síti zapojen počítač s operačním systémem podporujícím "oplock".

Jedná se o tyto operační systémy:
-  Microsoft Windows NT Workstation versions 3.5, 3.51, 4.0
-  Microsoft Windows NT Server versions 3.5, 3.51, 4.0
-  Microsoft Windows 2000 Server
-  Microsoft Windows 2000 Advanced Server
-  Microsoft Windows 2000 Professional
-  Microsoft Windows XP
-  Novell file servers (podporující oplock)

Řešení tohoto problému je následující:

 •  1.  na všechny počítače je nutné nainstalovat poslední Service Pack pro daný operační systém tzn. WinNT SP6, Win2000 
        SP4, WinXP SP2,
 •  
 • 2.  v případě nevyřešení problému zakázat oplock na všech počítačích v síti (s operačním systémem WinNT nebo 
        Win2000). Zakázání oplock může mít vliv na výkon počítače (více na http://support.microsoft.com). Zakázání oplock se 
        provede nastavením v registrech, které je specifické pro každý operační systém (Pro zakázání oplock v registrech 
        můžete využít *.REG soubory v archivované v zip souboru, který si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz).

Microsoft Windows NT Workstation

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\ParametersUseOpportunisticLocking
REG_DWORD 0 or 1

Výchozí hodnota:    1 (true)
Zakázání oplock:     0 (false)

Microsoft Windows NT Server
 
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\ParametersEnableOplocks
REG_DWORD 0 or 1

Výchozí hodnota:    1 (true)
Zakázání oplock:     0 (false)

Microsoft Windows 2000 (XP) (Server, Advanced Server, Professional)
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\ParametersOplocksDisabled REG_DWORD 0 or 1

Výchozí hodnota:    0 (not disabled)
Zakázání oplock:     1 (true)
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\ParametersEnableOplocks REG_DWORD  0 or 1

Výchozí hodnota:    1 (Enabled by Default)
Zakázání oplock:     0 (false)

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím