Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak nastavit EET v programu POHODA?

odpověď

Elektronickou evidenci tržeb je třeba nastavit ve více agendách progamu POHODA.
V agendě Globální nastavení najdete sekci EET. Zde můžete nastavit vstup do EET a datum, od kdy budou tržby evidovány. Volitelně je možné zatrhnout pole Testovací režim, pokud potřebujete zkontrolovat správné nastavení a funkčnost spojení se systémem EET.
Pro vyplnění agendy Profily EET v nabídce Nastavení je nutné mít vygenerovaný autorizační certifikát. O vygenerování certifikátu se více dozvíte na stránkách www.etrzby.cz. Zkratku a název profilu zadejte podle své potřeby. Pro vyplnění dalších polí je možné využít místní nápovědu pomocí klávesové zkratky CTRL+F1.
Rozhodnete-li se využívat více certifikátů, např. pro každého uživatele zvlášť, můžete toto ovlivnit v Uživatelském nastavení v sekci EET.
Doklady vstupují do elektronické evidence tržeb na základě forem úhrad. Implicitní nastavení je provedeno v agendě Nastavení/Seznamy/Formy úhrad. Vlastní formy úhrad zkontrolujte, případně upravte.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím