Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V průvodci sestavením Kontrolního hlášení se nachází pole Rychlá odpověď na výzvu. Co zde mám vyplnit?

odpověď

Tuto možnost využijete v případě, že Vás správce daně vyzve k podání řádného nebo následného Kontrolního hlášení a vy jste přesvědčeni o správnosti naposledy podaného hlášení (tj. neměníte žádná data) nebo ve sledovaném období nemáte povinnost podat hlášení.

Ve výklopném seznamu se nabízejí 2 možnosti:
Možnost B - tuto možnost využijete za předpokladu, že jste neuskutečnili ve lhůtě pro podání řádného Kontrolního hlášení žádné podání, neboť se domníváte, že Vám nevznikla povinnost. Při použití této možnosti podáte řádné Kontrolní hlášení.
Možnost P – tuto možnost použijete jako jednu z možných reakcí na došlou výzvu správce daně, přičemž jakákoliv výzva
se doručuje až po uplynutí lhůty pro určitý úkon. Při použití této možnost podáte následné Kontrolní hlášení.

Jako reakci na výzvu správci daně v obou případech také vyplňte pole Číslo jednací výzvy.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím