Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V případě zvláštních druhů daňových dokladů, jako je splátkový (§31) a platební (§31a) kalendář, se pro splnění limitu pro Kontrolní hlášení považuje součet všech jednotlivých dílčích plnění na těchto dokladech. Jak tyto případy řeší program POHODA?

odpověď

Program POHODA posuzuje limit vždy z aktuálního dokladu.
V tomto případě je nutné, dle výše součtu dílčích plnění, vybrat vhodné členění DPH s konkrétní sekcí pro Kontrolní hlášení. U pohledávky nad výši limitu vyberte členění DPH se zkratkou UDA4 (pro toto členění DPH je implicitně nastavena sekce A.4.), do výše limitu UDA5 (nastavena sekce A.5.).
Stejné pravidlo pro určení limitu platí i pro plátce z pozice odběratele.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím