Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V jakém případě budu vyplňovat pole Ev. Číslo KH DPH, které se nachází v Interních dokladech a Ostatních pohledávkách?

odpověď

Jedná se o pole, ve kterém se uvádí evidenční číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání (jedná se o logickou vazbu mezi obchodními partnery dotčené transakce, které je známé jak poskytovateli, tak příjemci zdanitelného plnění).
V agendě Interní doklady je pole automaticky vyplňováno programem POHODA při využití funkce Vyměření DPH ze závazků (Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna – výdej) z pole Doklad.
V agendě Ostatní pohledávky toto pole využijete především pro splátkové kalendáře, kde se každé dílčí plnění pro Kontrolní hlášení vykazuje samostatně s opakováním evidenčního čísla daňového dokladu. Hodnota zadaná v tomto poli vstupuje
do dokladů vytvořených přes funkci Záznam/Stálé platby.

Lze použít znaky: hvězdičky, pomlčky, vodící nuly atd.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím