Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V jakém případě budu vyplňovat pole Datum KH DPH?

odpověď

U přijatých zdanitelných plnění se v části B Kontrolního hlášení u pole DPPD uvádí původní datum, kdy vznikla dodavateli povinnost přiznat daň (nebo-li datum uskutečnění zdanitelného plnění). Vyplníte ho v případě, kdy datum není shodné s datem odpočtu/doručení. Pokud nebude vyplněné, program POHODA převezme údaj z pole Datum odp./doruč.. Pro zahrnutí dokladu do kontrolního hlášení je ale podstatné datum zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení, stejně jako je tomu u přiznání k DPH.

Příklad:
Týká se odběratele, který má nárok na odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění od plátce, plnění vykazuje v Přiznání DPH na řádku 40. Kontrolní hlášení se sestavuje v návaznosti na uplatnění odpočtu daně v Přiznání DPH.
Odběratel si uplatnil odpočet daně z plnění uskutečněného dodavatelem v lednu 20xx až za únor 20xx (z toho důvodu, že doklad obdržel až v únoru 20xx). Dodavatel plnění vykáže v kontrolním hlášení za leden 20xx. Odběratel v kontrolním hlášení za únor 20xx, musí však u tohoto plnění uvést datum, kdy dodavateli vznikla povinnost přiznat daň, tj. leden 20xx.

Pole Datum KH DPH lze vyplnit v agendách Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna (výdej) a Interní doklady.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím