Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Umožňuje program POHODA vystavit Kontrolní hlášení?

odpověď

Ano, v programu POHODA je možné vystavit kontrolní hlášení. Stejnojmennou agendu naleznete pod nabídkou Účetnictví/Daň z přidané hodnoty.
V této agendě zvolte nový záznam. Program POHODA zobrazí dialogové okno Vystavení Kontrolního hlášení, kde vyberte příslušné zdaňovací období a druh hlášení. Po stisknutí OK dojde k vystavení kontrolního hlášení.
V poli Druh se automaticky nabídne Řádné. Teprve když bude řádné kontrolní hlášení elektronicky odeslané a budete
za požadované období vystavovat další hlášení, zobrazí se druh Opravné řádné nebo Následné.
Na základě vybraného období program POHODA automaticky zpracuje hlášení z údajů uvedených v dokladech a výsledky vloží do agendy Položky kontrolního hlášení. Tuto agendu otevřete v sestaveném kontrolním hlášení např. klávesou Enter nebo pomocí místní nabídky prostřednictvím povelu Otevřít hlášení. Agenda se skládá z jednotlivých záložek, které jsou pojmenovány stejně jako jednotlivé části tiskové sestavy Kontrolní hlášení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím