Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Podle jakých kritérií vstupují doklady do Kontrolního hlášení?

odpověď

Podstatné pro zahrnutí dokladu do Kontrolního hlášení je datum zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení – stejně jako u Přiznání DPH.
Do jednotlivých částí Kontrolního hlášení vstoupí doklady na základě přiřazeného členění DPH. Z toho důvodu byla agenda Členění DPH rozšířena o pole Sekce v Kontrolním hlášení a také Kód režimu plnění.
Před prvním vystavením Kontrolního hlášení doporučujeme zkontrolovat jednotlivá členění DPH, případně upravit jejich vstup do Kontrolního hlášení nebo si můžete vytvořit i vlastní členění DPH.
Pro lepší přehlednost doporučujeme v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH přidat přes pravé tlačítko myší sloupce týkající se Kontrolního hlášení – tj. sloupce Sekce v Kontrolním hlášení a Kód režimu plnění, kde uvidíte, do kterých sekcí jednotlivá členění DPH vstupují, příp. jaký je uveden Kód režimu plnění.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím