Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Na jednom daňovém dokladu máme uvedeno běžné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v ceně 10 000 Kč včetně DPH, a také plnění v hodnotě 3 000 Kč, které je osvobozeno od DPH. Fakturujeme plátci daně. Jakým způsobem program POHODA počítá limit u dokladu, který je rozhodný pro určení vykázání v Kontrolním hlášení pro sekce A.4., A.5.?

odpověď

Program Pohoda posuzuje limit z celkové hodnoty uvedené na daňovém dokladu, bez ohledu na charakter daných plnění. Pokud jste k položce, která podléhá plnění, přiřadili členění "U01 - Tuzemské plnění" (UD), po vystavení Kontrolního hlášení tento doklad naleznete v sekci A.4., kam se uvádí uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň
s hodnotou nad 10 000 Kč. Do Kontrolního hlášení se k související položce uvede základ daně 8 264 Kč a daň 1 736 Kč, stejně tak do Přiznání DPH řádku 1, resp. 2.
Uvedené rovněž platí pro plnění vykazovaná v části B Kontrolního hlášení (B.2 a B.3.).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím