Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kdy mám povinnost vystavit Opravné, Následné, příp. Opravné následné Kontrolní hlášení?

odpověď

Opravné kontrolní hlášení vystavíte v případě, že jste podali řádné kontrolní hlášení a ještě neuplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení, tj. do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce resp. kvartálu (podle toho, zda jste právnická
či fyzická osoba). Opravné kontrolní hlášení nahrazuje podané řádné hlášení, k předchozímu kontrolnímu hlášení
se nepřihlíží. Plátce uvádí znovu všechny údaje s promítnutím oprav.

Následné kontrolní hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění uvedení nesprávných či neúplných údajů.
Plátce uvádí vždy všechny údaje znovu s promítnutím oprav.

Opravné následné kontrolní hlášení se odevzdává v případě, kdy plátce zjistí chybu a termín pro podání následného kontrolního hlášení ještě neuplynul.

V případě, že chcete vystavit Opravné, příp. Následné kontrolní hlášení, musí mít řádné hlášení uvedený příznak El. odesláno.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím