Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kdo je povinen podat Kontrolní hlášení?

odpověď

Podat Kontrolní hlášení je povinen plátce, pokud:
-  uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu před dnem uskutečnění tohoto plnění. Toto plnění se promítne v řádcích 1,2 nebo 25 Přiznání DPH
- přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu před dnem uskutečnění tohoto plnění. Toto plnění se pomítne v řádcích 40,41 nebo 10,11 Přiznání DPH.
-  plátce, který má povinnost přiznat daň podle § 108, vyplňuje v Přiznání DPH řádky 3,4,5,6,9,12 a 13.
-  a dále plátce se zvláštním režimem pro investiční zlato, který přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, nebo který uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil či přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Plátce, který neuskutečnil nebo nepřijal žádné ze sledovaných plnění, nemá povinnost podávat nulové Kontrolní hlášení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím