Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem program POHODA počítá limit u konečné faktury, kde je odpočet zálohové faktury, který je rozhodný pro určení vykázání v Kontrolním hlášení pro sekce A.4., A.5.?

odpověď

Předpokládáme, že na konečné vyúčtovací faktuře bylo použito členění DPH "U01 - Tuzemské plnění" (UD).
Pokud byl na zálohovou fakturu vystaven daňový doklad ze zálohy a tento odpočet zálohy je v konečné faktuře 
rozúčtován na ZD a DPH, limit konečné faktury se posoudí s ohledem na výši této zálohy; do Kontrolního hlášení 
i Přiznání DPH vstoupí už pouze rozdíl zdanitelného plnění.

Příklad:
Vyúčtovací faktura:
Plnění 12 100,00 Kč, základ 10 000,00 Kč, DPH 2 100,00
Záloha 6 050,00 Kč, základ 5 000,00 Kč, DPH 1 050,00
Kontrolní hlášení: základ 5 000,00 Kč a DPH 1 050,00 Kč
(doklad je menší než 10 000 Kč včetně DPH; tj. zařadí se do části A.5.)

Pokud nebyl na zálohou fakturu vystaven daňový doklad ze zálohy, odpočet zálohy není v konečné faktuře rozúčtován 
na ZD a DPH, limit konečné faktury se posoudí bez ohledu na výši této zálohy; do Kontrolního hlášení 
i Přiznání DPH vstoupí celková hodnota vyúčtovací faktury bez ohledu na odpočet zálohy.

Příklad:
Vyúčtovací faktura:
Plnění 12 100,00 Kč, základ 10 000,00 Kč, DPH 2 100,00
Záloha 6 050,00 Kč v nulové sazbě DPH
Kontrolní hlášení: ZD 10 000,00 Kč, DPH 2 100,00 Kč
(doklad je větší než 10 000 Kč včetně DPH; tj. zařadí se do části A.4.)


UPOZORNĚNÍ: Program POHODA při posuzování limitu pro vstup plnění do konkrétní sekce kontrolního hlášení (A.4. nebo A.5., resp. B.2. nebo B.3.) porovnává celkovou hodnotu dokladu (výjimka u vyúčtovacích faktur s odpočtem zálohy).
V Daňové evidenci u daňového (interního) dokladu ze zálohy doporučujeme zkontrolovat členění DPH, popřípadě jej ručně upravit dle hodnoty položky Zdanitelného plnění – přijetí úplaty.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím