Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jako plátce DPH jsem přijal daňový doklad vystavený plátcem DPH, v celkové hodnotě 15 000 Kč včetně DPH, ze kterého mám poměrný nárok na odpočet daně dle § 75 zákona o DPH. V Přiznání DPH (řádek 40) a Kontrolním hlášení budu uplatňovat nižší hodnotu a to 9 000 Kč včetně DPH (tj. 60 % z celkové hodnoty dokladu). Jak mám postupovat v programu POHODA?

odpověď

Fakturu zadejte v plné výši do agendy Fakturace/Přijaté faktury. Položky faktury rozúčtujte na daňovou a nedaňovou část.
K tomu můžete využít volbu Rozúčtování nákladů… nebo položky rozúčtujte ručně.
V následujícím postupu je využita funkce Rozúčtování nákladů…:
Položku s celkovou hodnotou 15 000 v 21% sazbě DPH zadejte ručně. Zvolte pravé tlačítko myši a možnost Rozúčtování nákladů…. Program POHODA zobrazí dialogové okno pro rozúčtování nákladů na daňovou a nedaňovou část, kde vyplňte
pro nedaňovou část 40 % (z výklopného seznamu vyberte předkontace a členění DPH).

Po dokončení se vytvoří položka s daňovou a nedaňovou částí:
Daňová část: 9 000 Kč (včetně 21% DPH)
Nedaňová část: 6 000,- Kč (v nulové sazbě DPH)

Do Kontrolního hlášení i Přiznání DPH vstoupí pouze daňová část. Je-li u daňové části přiřazený typ členění DPH "P01 - Tuzemské plnění" (PD), program POHODA poměrný nárok na odpočet z příslušného daňového dokladu vykáže v části B.2. Kontrolního hlášení (základ daně 7 437,60 Kč a daň 1562,40 Kč), neboť pro posouzení stanoveného limitu pro část B.2. (tj. limit 10 000 Kč) se uvažuji celá hodnotu daňového dokladu (zde činí 15 000 Kč).
V agendě Položky kontrolního hlášení na záložce B.2. u souvisejícího řádku zakřížkujte sloupec Použit poměr. Na tiskové sestavě Kontrolní hlášení se u dokladu v tomto sloupci nastaví hodnota Ano.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím