Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké jsou lhůty pro podání řádného Kontrolního hlášení?

odpověď

Plátce, který je právnickou osobou, podává Kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (tzn. bez ohledu na zdaňovací období pro DPH).
Plátce, který je fyzickou osobou, podává Kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím