Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu vytvořit opravné řádné / následné kontrolní hlášení?

odpověď

V agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení musí být za dané období vytvořené a elektronicky odeslané řádné kontrolní hlášení. Pokud řádné kontrolní hlášení není označené jako odeslané, zvolte na uvedeném hlášení povel Záznam/Elektronicky odesláno.

Následně vytvoříte nový záznam, v dialogovém okně zvolíte shodné zdaňovací období a v poli Druh vyberete Opravné řádné nebo Následné. U následného kontrolního hlášení vyplníte buď pole Číslo jednací výzvy, pokud jste byli vyzváni správcem daně nebo pole Důvody pro podání násl. KH zjištěny dne, do kterého uvedete datum, kdy jste zjistili důvod pro podání následného kontrolního hlášení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím