Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám v roce 2024 zadat přijatou fakturu s druhou sníženou sazbou DPH 10 %, aby správně vstoupila do kontrolního hlášení do sloupce Základ daně 3 a DPH 3?

odpověď

V roce 2024 můžete obdržet daňový doklad se sazbou daně 10 % v případě, že dodavatel vyfakturovat zboží nebo služby ještě v roce 2023. Pro zadání dokladu je nutné mít aktivované historické sazby. V agendě Globální nastavení/Daně/DPH - ostatní stačí zatrhnout volbu Nabízet historické sazby DPH.

Na dokladu není odpočet zálohy
Přijatou fakturu je nutné zadat položkově, kde na položkách faktury vyberete ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s. 2 a v poli DPH % zadáte hodnotu 10, popř. uvede další položky s příslušnou sazbou DPH. V tomto případě vstoupí druhá snížená sazba do sloupců Základ daně 3 a DPH 3, popř. základní sazba do sloupců Základ daně 1 a DPH 1, snížená sazba do sloupců Základ daně 2 a DPH 2.
 

Na dokladu je odpočet zálohy
Pokud je na obdrženém dokladu uveden odpočet zálohy s 10% sazbou DPH, záleží, zda doklad obsahuje odpočet pouze s druhou sníženou sazbu DPH nebo i s jinou sazbou. Pokud je faktura pouze s 10% sazbou, opět zadáte přijatou fakturu položkově a na položkách faktury vyberete ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s. 2 a v poli DPH % zadáte hodnotu 10. Stejně tak i odpočet zálohy bude uveden s typem Hist. sníž. s. 2. Údaje pak vstoupí do kontrolního hlášení do sloupců Základ daně 3 a DPH 3.
 

Pokud je na dokladu uveden odpočet zálohy s 10% sazbou DPH a doklad obsahuje i ostatní sazby DPH, zadáte doklad opět položkově. Na položkách faktury vyberete ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s. 2 a v poli DPH % zadáte hodnotu 10. Stejně tak i odpočet zálohy bude uveden s typem Hist. sníž. s. 2. Pokud potřebujete zadat 15% sazbu, vyberete ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s. a v poli DPH % zadáte hodnotu 15.

V tomto případě nevstoupí údaje pro 10% sazbu DPH do kontrolního hlášení do sloupců Základ daně 3 a DPH 3, ale do sloupců Základ daně 2 a DPH 2. U přijaté faktury je nutné uvést členění DPH – PN Nezahrnovat do přiznání a vytvořit interní doklad dle daňové rekapitulace pro správný vstup do kontrolního hlášení.

 

Příklad:
Přijatá faktura č. 23001515 obdržena dne: 14. 1. 2024 na celkovou hodnotu 71 980,28 Kč
Datum vystavení dokladu dodavatelem: 31. 12. 2023
Datum uskutečnění plnění: 31. 12. 2023

Položky faktury:
Elektřina se ZD 40500,52 Kč, DPH 21 % 8505,11 Kč
Vodné se ZD 14800,23 Kč, DPH 10 % 1480,02 Kč
Ostatní služby se ZD 5821,20 Kč, DPH 15 % 873,18 Kč
Odpočet zálohy se ZD - 12596,75 Kč, DPH 21 % - 2645,32 Kč
Odpočet zálohy se ZD – 1649,35 Kč, DPH 10 % -164,94 Kč
Odpočet zálohy se ZD - 887,90 Kč, DPH 15 % - 133,19 Kč
Při výpočtu byl použit výpočet dle §37a
 

Rekapitulace DPH na dokladu:
10 %: ZD 13150,88 + DPH 1315,09 = 14465,97
15 %: ZD 4933,30 + DPH 740 = 5673,30
21 %: ZD 27903,77 + 5859,79 = 33763,56
 

Přijatou fakturu zadáte s datem vystavení a datem zdanitelného plnění 14. 1. 2024. Datum KH DPH uvedete 31. 12. 2023 a členění DPH PN – Nezahrnovat do přiznání.

Na záložce Položky dokladu uvedete jednotlivé položky. U 10% sazby uvedete ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s. 2 a v poli DPH % zadáte hodnotu 10, u 15% sazby uvedete ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s. a v poli DPH % zadáte hodnotu 15. Jako poslední položku uvedete dorovnání DPH kvůli §37a, do množství zadáte hodnotu 1, jednotkovou cenu necháte nulovou, vyberete sazbu 12 % a do sloupce DPH zadáte 0,02 Kč. Po této úpravě bude přijatá faktura také na hodnotu 71 980,28 Kč. §37a nebude v tomto případě zatržen.
 

Následně vytvoříte interní doklad se stejnými daty jako přijatá faktura, do pole Datum KH DPH  zadáte 31.12.2023 a do pole Ev.č.KH DPH číslo faktury, tj. 23001515. Předkontace bude Bez a členění DPH PD – tuzemské plnění. Jedná-li se o zdanitelné plnění větší než 10 000 Kč včetně daně, nezapomeňte také vyplnit DIČ obchodního partnera.
Do položek interního dokladu zadáte hodnoty dle rekapitulace z obdržené faktury.

ZD 13150,88 + DPH 1315,09 = 14465,97  (ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s 2 a 10 %)
ZD 4933,30 + DPH 740 = 5673,30 (ve sloupci DPH typ Hist. sníž. s a 15 %)
ZD 27903,77 + DPH 21 % 5859,79 = 33763,56

Tento vytvořený doklad vstoupí do kontrolního hlášení do příslušných sloupců.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím