Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Pokud je reklamovaný předmět složen z více komponentů, kde je mohu zadat?

odpověď

Komponenty, z kterých je reklamovaný předmět složen je možné uvést na záložce Komponenty v agendě Reklamace 
přes povel Záznam/Přenos ->/Komponenty ->.
Seznam komponentů lze vytisknout na tiskové sestavě Potvrzení o přijetí reklamace.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím