Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA



otázka

Je možné nastavit, aby se servisní záznamy po Datové uzávěrce nepřeváděly do nového účetního období?

odpověď

Servisní záznamy, které si nepřejete datovou uzávěrkou převádět do následujícího účetního období, označte pomocí povelu Záznam/Nepřevádět uzávěrkou příznakem Nepřevádět.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím