Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Ve výkazech PAP jsem vyplnila v části IV. na straně MD u účtu 012 sloupec 404. Při exportu do XML pro odeslání výkazů pro MF se mi tento řádek nenačetl. Z jakého důvodu?

odpověď

Dle metodiky MF Pomocného analytického přehledu je v jednotlivých částech PAPu u některých účtů a sloupců označení symbolem „x“. Buňky takto označené se nevyplňují. Program možnost vyplnění v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF/Výkaz PAP nezakazuje, ale pro správné odeslání výkazů chybně zapsanou hodnotu do XML negeneruje.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím