Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem a kde mohu vytvořit u příspěvkových organizací výkazy pro MF?

odpověď

Výkazy pro MF vytvoříte přes agendu Účetnictví/Výkazy pro MF. Založíte nový záznam (Insert) a ve formuláři vyberete v poli Typ konkrétní typ výkazu a rok, za který chcete data vykazovat. Následně data uložíte (Ctrl + Enter) a automaticky 
se otevře výkaz.

V sekci Obecné, zadáte datum, ke kterému chcete výkaz sestavit a také uvedete, jestli ho chcete sestavit ručně nebo načtením dat.
S platností od 1. 1. 2011 se tiskopisy musí vyplňovat v korunách s přesností na dvě desetinná místa. I tento výběr 
je třeba zvolit ve výklopném seznamu před uložením.

Agenda se skládá ze dvou částí. V levé části jsou jednotlivé sekce, které vás provedou po jednotlivých částech výkazu. 
V pravé části můžete vyplnit účetní data pro jednotlivé části výkazu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím