Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké účetní výkazy mohu načíst z programu POHODA u příspěvkových organizací v agendě Výkazy pro MF?

odpověď

Do agendy Výkazy pro MF je možné automaticky načíst z agendy Účetní deník tyto výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha č. 5 (A.4).
Z agendy Účetnictví/Analýza je možné načíst Přílohu č. 3 – Přehled o peněžních tocích.
Ostatní údaje je třeba vyplnit ručně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím