Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při pokusu o smazání inventurního soupisu se zobrazí hláška, že seznam nelze smazat, protože je již přenesen do inventury. Je potřeba nejdříve zrušit inventuru?

odpověď

Ano, pokud je již inventurní seznam přenesen do inventury, program POHODA neumožní tento seznam vymazat. Bylo by nutné nejdříve smazat inventuru, do níž byl inventurní seznam přenesen. V případě, že inventura již byla i zaúčtovaná, je třeba nejdříve zrušit zaúčtování inventury. Zrušením zaúčtování inventury se nesmažou doklady na inventurní rozdíly, které program POHODA při zaúčtování inventury vytvořil, proto je v případě potřeby nutné tyto doklady vymazat ručně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím