Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Používám evidenční čísla. Kontroluje program POHODA při sestavování inventury, zda souhlasí stav zásob se stavem evidenčních čísel?

odpověď

Ano, při sestavování nové inventury program kontroluje stav zásob se stavem evidenčních čísel. Tato kontrola probíhá pouze v případě, že máte zatrženou volbu Před sestavením inventury provést Přepočet vážené nákupní ceny, resp. Kontrolu a opravu integrity databáze. Pokud je na stavech zjištěn nesoulad, program POHODA na tuto skutečnost upozorní dialogovým oknem a nabídne k vytištění sestavu Kontrola stavu evidenčních čísel. Inventura se sestaví a pak záleží na vás, zda stavy upravíte a následně inventuru sestavíte znovu, resp. budete pokračovat beze změny.
Kontrola probíhá k aktuálnímu stavu, nebere se ohled na to, kdy k rozdílu na stavech zásob došlo. V případě, že stavy souhlasí, upozornění se nezobrazí.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím