Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Najdu v programu POHODA sestavu, se soupisem všech zásob na skladě, kterou bych mohl použít při provádění fyzické inventury?

odpověď

Ano, pro tento účel můžete použít tiskovou sestavu Podklady pro zpracování inventury, kterou najdete v tiskových sestavách agendy Sklady/Inventura. Najdete zde soupis vybraných skladových zásob s prostorem pro zápis skutečného stavu zásoby. Jestliže na sestavě chcete vidět i evidenční stav, v levé části dialogového okna Tisk můžete zatrhnout pole Včetně evidenčního stavu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím