Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné v inventuře, do níž jsem již přenesl inventurní seznam, doplnit skutečnost u ostatních zásob ručně?

odpověď

Ne, program POHODA v agendě Sklady/Inventura neumožňuje kombinovat oba způsoby vyplnění pole Skutečnost, tedy ruční
a pomocí inventurních seznamů. V tomto případě by bylo nutné na zbývající zásoby vytvořit další inventurní seznam
a ten následně přenést do inventury.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím