Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak přenesu inventurní seznam do sestavené inventury?

odpověď

V agendě Sklady/Inventura sestavte inventuru k příslušnému datu. Následně se přes povel Záznam/Přenos ->/Inventurní seznamy-> přepněte do agendy Inventurní seznamy, odkud můžete povelem Přenést do dokladu překlopit jednotlivé záznamy do inventury. 

Při prvním přenosu inventurního seznamu dojde k vynulování pole Skutečnost na všech položkách sestavené inventury
a následně u vybraných položek k jeho navýšení o přenášené množství. Při dalších přenosech inventurních seznamů
se pak hodnoty v poli Skutečnost u jednotlivých zásob navyšují dle přenášených inventurních seznamů. 

Pokud zvolíte pro zadávání skutečných stavů do inventury agendu Inventurní seznamy, je nezbytné na inventurní seznamy zaznamenat veškeré zboží nalezené při provádění fyzické inventury a následně všechny seznamy do inventury přenést.
V agendě Inventura není možné kombinovat oba způsoby vyplnění pole Skutečnost, tedy ruční a pomocí inventurních seznamů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím