Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu provést sestavení inventury?

odpověď

Inventuru sestavíte v agendě Sklady/Inventura přes povel Záznam/Operace/Sestavení inventury…, kde v zobrazeném dialogovém okně nastavíte parametry sestavení inventury.
Inventura se sestavuje vždy k určitému datu, pro všechny sklady nebo pouze pro jeden zvolený sklad. Do inventury 
je možné zahrnout i zásoby, se kterými nebyl k danému datu proveden žádný pohyb (nebyly přijaty ani vydány).

Sestavením nové inventury se odstraní inventura původní (smažou se záznamy v agendě Inventura, nikoli účtující doklady).
Záznamy původní inventury nejsou archivovány, proto je nutné před sestavováním nové inventury dokončit operace 
s inventurou původní (zaúčtování, vytištění sestav apod.).

V řadě POHODA E1 lze vytvářet a uchovávat inventuru pro více skladů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím