Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při vystavení faktury v režimu registrace DPH v EU se ve formuláři v poli částka zobrazuje špatná sazba DPH. Kde ji změním?

odpověď

Fakturu je nutné zadat položkově, tedy pomocí záložky Položky faktury. Na této záložce vyplňte pole Položka, Množství,
Jedn. cena. V poli DPH vyberte pomocí výklopného seznamu možnost Hist. sníž. s. nebo Hist. zákl. s. dle toho, zda se jedná
o základní či sníženou sazbu DPH. Následně se do pole DPH % automaticky vloží hodnota sazby DPH z agendy
Sazby DPH v EU či z dialogového okna Registrace DPH v EU, které se zobrazí po zvolení povelu Záznam/Registrace DPH
v EU... 
Ve formuláři místo příslušné sazby bude zobrazeno ZS (základní sazba) nebo SS (snížená sazba), ale přímo na tiskové sestavě, např. Faktura bude uvedena zvolená sazba ze záložky Položky faktury.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím