Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Máme přijaté faktury ze zahraničí za služby v cizí měně. Jak zaúčtovat tuto fakturu, co s DPH, vyměřit?

odpověď

Při přijetí služby ze zahraničí je vždy nutné zdanit plnění v místě spotřeby. Nezáleží na tom, jestli je služba poskytována z jiné země EU, nebo ze třetích zemí. 
V případě, že jste dosud neplátci daně, stáváte se okamžikem přijetí služby identifikovanou osobou, a to ode dne přijetí služby. Tím vzniká povinnost přiznat z takto přijaté služby daň. V programu POHODA provedete z přijaté faktury pomocí povelu Záznam vyměření DPH. Na třetí straně průvodce vyměřením odtrhnete možnost Odpočet DPH a provedete pouze vyměření DPH.
U plátců daně je tato situace daňově neutrální, při vyměření je nutné provést vyměření DPH, ale vzniká zde i nárok na odpočet daně. 

Registraci k DPH a povinné termíny registrace konzultujte s finančním úřadem. 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky