Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Z důvodu oprav jsem otevřel uzavřené Přiznání DPH. Jelikož prováděná oprava neměla vliv na již odevzdané DPH, vystavil jsem nyní znovu řádné DPH (z důvodu zobrazení Podkladů k DPH). Po zobrazení náhledu je ovšem v sekci B uveden v poli Daňový subjekt/osoba oprávněná k podpisu datum, kdy jsem Přiznání DPH opětovně sestavil. Jak mohu datum změnit na datum, které mám již na odevzdaném Přiznání DPH?

odpověď

Správný datum můžete vyplnit v horní části formuláře agendy Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH v poli Datum vystavení přiznání.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím