Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V kontrolních tiskových sestavách Chyby v zaúčtování DPH a Kontrola zaúčtování DPH se zobrazují ve sloupci Test chybová hlášení. Co tato hlášení znamenají?

odpověď

Chyba SD resp. ZD
Zkontrolujte, zda v sekci Daně v agendě Nastavení/Globální nastavení je v poli Analytické účty zadána stejná analytika jako u daného dokladu na záložce Zaúčtování. Pokud používáte k účtu 343 – Daň z přidané hodnoty více analytik (tj. jiný účet pro vstup a výstup rozčleněný na sníženou a základní sazbu), doporučujeme analytické účty zadané v sekci Daně v agendě Nastavení/Globální nastavení vymazat. V programu POHODA doporučujeme vytvářet analytické účty pouze pro základní a sníženou sazbu.

Dále zkontrolujte, zda se nejedná o vydaný dobropis. Chybové hlášení se zobrazí v případě, že na záložce Zaúčtování je jiný účet než je nastaven v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Daně.

Příklad: Dobropis je zaúčtován na účet 343120. V sekci Daně v agendě Nastavení/Globální nastavení jsou následující předkontace:

 Analytické účty                    Dobropisy

Základní sazba 343020            
Snížená sazba 343010  

Doporučujeme zkontrolovat, zda Vám souhlasí účet 343 – Daň z přidané hodnoty s tiskovou sestavou Podklady k dani z přidané hodnoty. Pokud ano, je toto chybové hlášení pouze informativní.

 


Chyba SN resp. ZN
Na záložce Zaúčtování zkontrolujte, zda je doklad zaúčtován na účet nastavený v sekci Daně v agendě Nastavení/Globální nastavení. U daného dokladu nesmí být v horním formuláři v poli Členění DPH uvedeno členění „UN resp. PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Zadané členění zkontrolujte také na položkách daného dokladu.


Chyba 343
Uvedený doklad je zaúčtován na jiný analytický účet, než je účet nastavený v sekci Daně v agendě Nastavení/Globální nastavení. Doporučujeme u daných dokladů porovnat záložku Zaúčtování a účet nastavený v sekci Daně v agendě Nastavení/Globální nastavení.
Příklad: Doklad je zaúčtován na účet 343110, ale v sekci Daně v Globálním nastavení je nastaven účet 343010. 

Dále zkontrolujte, zda se nejedná o vydané dobropisy.
Příklad: Vydaný dobropis je zaúčtován na účet 343120, sekce Daně v Globálním nastavení je vyplněna následovně: 

 Analytické účty                                               Dobropisy

Základní sazba 343020 343120 resp. účet není vyplněn
Snížená sazba 343010 343110 resp. účet není vyplněn

 
Po doplnění data odpočtu dojde k automatickému přeúčtování dobropisu na účet 343020. V tiskových sestavách Chyby v zaúčtování DPH a Kontrola zaúčtování DPH se u tohoto dobropisu zobrazí chybové hlášení „343“. Chybové hlášení je v tomto případě pouze informativní.

 


Chyba Ag
Zobrazuje se, pokud je zaúčtováno na účet 343 – Daň z přidané hodnoty v agendě Banka, která nevstupuje do přiznání k dani z přidané hodnoty. Pokud byl v agendě Banka zaúčtován nadměrný odpočet nebo platba daňové povinnosti, je toto chybové hlášení pouze informativní.


Chyba D
Uvedené hlášení se zobrazí v případě, že v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Daně není vyplněn oddíl Analytické účty.
Uvedená hláška se zobrazí v případě, že je doklad rozúčtován na základ daně a daň. Doklad není na účet 343 – Daň z přidané hodnoty zaúčtován, ale v poli Členění DPH je uvedeno členění „UD resp. PD – Tuzemské plnění“. U tohoto dokladu zkontrolujte záložku Zaúčtování, zda je doklad správně rozúčtován na základ daně a daň. Doklad nesmí v poli Předkontace obsahovat předkontaci „Nevím – Nevím, zaúčtuje se později“, ani předkontaci „Bez – Doklad bez zaúčtování“.


Chyba N
Uvedené hlášení se zobrazí v případě, že v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Daně není vyplněn oddíl Analytické účty.
Pokud je doklad na záložce Zaúčtování rozúčtován na základ daně a daň, zkontrolujte v horním formuláři pole Členění DPH. U daného dokladu nesmí být zadáno členění „UN resp. PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Členění DPH zkontrolujte také v položkách daného dokladu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím