Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při vystavení přiznání k DPH za poslední zdaňovací období, program zobrazuje hlášení Nevybrali jste kód zdaňovacího období následujícího roku. Jaký kód mám vybrat?

odpověď

Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují.

Uvedení kódu v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období. Pokud není daňové přiznání podáno do 31. ledna příslušného kalendářního roku, plátce změnu zdaňovacího období oznámí správci daně jiným způsobem.

V tiskopisu platného od roku 2013 se vyplňuje v posledním zdaňovacím období, tj. řádné, resp. opravné přiznání kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok.
Pole Kód zdaňovacího období následujícího roku vyplní plátce následovně:

Q - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí (§99a odst. 1). 
M - uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle §99a odst. 1.

Pokud kód zdaňovacího období neuvedete, zobrazí se při elektronickém podání propustná chyba. V tomto případě slouží spíše jako upozornění, protože pokud nepožadujete změnu zdaňovacího období, tak se nevyplňuje.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím