Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Na přiznání k dani z přidané hodnoty potřebuji zadat údaje do oddílu Osoba, která je oprávněná k podpisu za daňový subjekt, kde mohu tyto údaje vyplnit v programu POHODA?

odpověď

Tiskovou sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty naleznete v seznamu tiskových sestav v agendě Účetnictví/Přiznání DPH. Údaje o osobě oprávněné k podpisu za daňový subjekt (do oddílu B.) vstupují na tiskovou sestavu z pole Příjmení, Jméno a Vztah z agendy Účetní jednotky. Pokud se oprávněná osoba liší od osoby plátce, můžete údaje o ní zadat v agendě Nastavení/Globální nastavení/Daně, v oddílu Oprávněná osoba.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím