Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám zadanou prodejní cenu bez DPH, chci prodejní cenu bez DPH ponížit a zachovat současnou prodejní cenu s DPH. Jak mám postupovat při změně sazby DPH na 21 %?

odpověď

Pokud evidujete v agendě Sklady/Zásoby prodejní ceny bez DPH a v roce 2013 potřebujete zachovat cenu s DPH ve stejné výši, pak postup je následující:

V roce 2012 v agendě Sklady/Prodejní ceny u základní prodejní ceny nastavíte Typ výpočtu S daní. Poté se přepnete na přelom účetních období přes agendu Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období a zvolíte možnost Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky. Na stavovém řádku se zobrazí rok 2013p. 
Následně provedete přecenění prodejních cen. Zvolíte agendu Záznam/Přecenění prodejních cen…V dialogovém okně zvolíte možnosti Základní prodejní cenu neměnit, přepočítat pouze slevy. Po přecenění v agendě Sklady/Prodejní ceny změníte Typ výpočtu na bez daně. Cena s DPH tímto způsobem zůstane stejná, jako byla v roce 2012. 

Příklad: prodejní cena bez DPH 100,- ve sloupci Prodejní DPH máte 120,-. Po nastavení výpočtu s daní v roce 2012, 
bude ve formuláři prodejní cena 120,- s DPH. Po přecenění prodejních cen (povel Záznam/Přecenění prodejních cen… a v dialogovém okně zvolíte volbu Základní prodejní cenu neměnit, přepočítat pouze slevy) v roce 2013 bude prodejní s DPH stále 120,- Kč, ale ve sloupci Prodejní (bez DPH) bude 99,17. Po změně výpočtu bez daně v roce 2013 bude tato cena 99,17 ve formuláři, a ve sloupci Prodejní DPH zůstane 120,-.

Před provedením změn provedete zálohu účetní jednotky přes agendu Soubor/Zálohování/Zálohovat. Přecenění je nevratná operace. Po změnách zkontrolujte vzniklé ceny.


Upozornění:

Automatické přecenění zásob lze použít v případě, pokud používáte v programu POHODA cenové skupiny, tj. neprovádíte ruční úpravy cen. Tento přepočet je možné použít pouze u zásob, jejichž ceny se pohybují maximálně v řádu sta korun. Přepočet také ovlivní nastavený způsob zaokrouhlení cen. Máte-li ceny zaokrouhleny na 0,1 Kč (1 Kč), je přepočet přesnější.

Máte-li specifické požadavky na přepočty cen, kontaktujte technickou podporu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím