Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám zadané prodejní ceny bez DPH v sazbě 20 %. Jak mohu při změně sazby DPH na 21 % provést přepočet cen tak, aby prodejní cena bez DPH zůstala stejná a navýšila se pouze prodejní cena s DPH?

odpověď

Máte-li zadanou v poli Prodejní hodnotu bez DPH, program automaticky dopočítá prodejní cenu s DPH. 
Tento přepočet provedete v agendě Zásoby prostřednictvím povelu Záznam/Přecenění prodejních cen... V zobrazeném dialogovém okně zatrhnete volbu Základní prodejní cenu neměnit, přepočítat pouze slevy.

Příklad:
prodejní cena 120,- bez DPH
DPH prodej 20 %
automaticky vypočtená prodejní cena 144,- včetně DPH 

Automatickým přeceněním této ceny v roce 2013 se automaticky vypočte nová prodejní cena včetně DPH ve výši 145,20 při použití nové sazby DPH 21 %.

Před provedením změn provedete zálohu účetní jednotky přes agendu Soubor/Zálohování/Zálohovat.

Upozornění: 
Automatické přecenění zásob lze použít pouze v případě, že používáte v programu POHODA cenové skupiny, tj. neprovádíte ruční úpravy cen.

Kdy přepočet provést:
Nové sazby DPH v agendě Zásoby v poli DPH nákup resp. DPH prodej se zobrazí na základě roku účetní jednotky, tj. musí se jednat o nově vytvořenou účetní jednotku pro rok 2013 nebo o účetní jednotku, která již účtuje na přelomu účetních období, tj. 2013p. V hospodářském roce se sazby DPH zobrazí na základě systémového data.
Změnou sazby nedojde k automatickému přepočtu cen. Tento přepočet musí být proveden ručně prostřednictvím povelu Záznam/Přecenění nákupních cen... resp. prodejních cen...

Přepočty cen musíte provést na přelomu účetního období tj. v roce 2013p, ve kterém se zobrazí nová výše DPH i v agendě Zásoby. Před každým přeceněním zásob lze vybrat požadované skladové karty, které se do přecenění zahrnou.

Při vložení skladových položek do dokladu se použijí vždy sazby DPH dle zadaného data dokladu. Pokud budete mít v agendě Zásoby již přepočteny skladové položky dle nové snížené sazby platné od roku 2013, ale budete skladovou položku vkládat do dokladu s datem 2012, použije se sazba platná pro rok 2012.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím