Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak v programu POHODA vytvořím dodatečné přiznání k DPH?

odpověď

V agendě Účetnictví/Přiznání DPH se postavte na řádné přiznání k DPH za příslušné období a zvolte povel Záznam/Uzavřít.
V dialogovém okně zatrhněte možnost Zrušit uzavření přiznání a zpřístupnit příslušné daňové doklady. Před provedením této operace je třeba vytisknout Podklady k dani z přidané hodnoty k tomuto řádnému přiznání, protože po zrušení přiznání již nebudou k dispozici.
Jakmile zrušíte řádné přiznání k DPH, je možné opravovat doklady spadající do daného období. Po provedených úpravách vystavíte dodatečné přiznání k DPH v agendě Přiznání DPH tak, že zvolíte nový záznam (např. klávesou Insert),
v dialogovém okně zadáte požadované zdaňovací období a Druh přiznání zvolíte Dodatečné.

Pokud potřebujete vystavit dodatečné přiznání k DPH za rok, který byl již uzavřen, je třeba uzavřený rok odemknout. V agendě Účetnictví/Peněžní deník zvolte povel Zámek k datu z nabídky Záznam/Zámek a v dialogovém okně Zámek k datu odtrhněte volbu Uzamknout k datu a zadejte datum 01.01.20xx. Poté proveďte požadované úpravy. Datovou uzávěrku již provádět nebudete.
Veškeré změny, které provedete v této účetní jednotce a budou mít vliv na další rok, musíte také ručně opravit ve Vaší aktuální účetní jednotce.Po provedených úpravách znovu účetnictví uzamkněte přes povel Záznam/ Zámek/ Zámek k datu. V dialogovém okně Zámek k datu zatrhněte povel Uzamknout k datu a zadejte datum 31.12.20xx. 
Pokud zadané změny ovlivnily základ pro výpočet daně, nezapomeňte použít nové podklady pro opravné daňové přiznání.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím