Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu zadat novou fakturu, resp. vymazat chybnou fakturu a vystavit opravné dodatečné přiznání k DPH?

odpověď

V agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH se postavte na dodatečné přiznání DPH za příslušné období a zvolte povel Záznam/Uzavřít.

V zobrazeném dialogovém okně zatrhněte možnost Zrušit uzavření přiznání a zpřístupnit příslušné daňové doklady. Před provedením této operace doporučujeme vytisknout Podklady k dani z přidané hodnoty k tomuto dodatečnému přiznání, neboť po zrušení uzavření přiznání DPH se podklady ztratí. 

Následně můžete upravit doklady nebo zadat další doklady, které spadají do daného období. Po provedení oprav můžete vystavit opravné dodatečné přiznání DPH. V agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH zvolíte nový záznam (např. klávesou Insert), v dialogovém okně zadáte požadované zdaňovací období (např. Duben) a v poli Druh přiznání vyberete Opravné dodatečné.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím