Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu opravit doklady, které jsou zahrnuté v přiznání k DPH?

odpověď

Pokud chcete opravovat doklady, které jsou zahrnuté v přiznání k DPH za příslušný měsíc
nebo čtvrtletí, je nutné zrušit uzavření tohoto přiznání.
Zrušení přiznání DPH provedete v agendě Přiznání DPH přes povel Záznam/Uzavřít. V dialogovém okně vyberte volbu 
Zrušit uzavření přiznání a zpřístupnit příslušné daňové doklady.
Tímto povelem dojde k odstranění tiskové sestavy Podklady k dani z přidané
hodnoty (před provedením tohoto povelu doporučujeme tuto sestavu vytisknout) a přiznání nepůjde po úpravě dokladů znovu uzavřít přes povel Záznam/Uzavřít.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím