Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží pole Skupina v agendě Jízdy/Řidiči?

odpověď

V poli Skupina zvolte, do jaké skupiny je pracovník zařazen. Nastavení skupiny se provádí v agendě Skupiny řidičů a má bezprostřední vliv na výpočet stravného. Pole Skupina určuje, v jaké výši bude použita sazba stravného pro jednotlivá časová rozmezí.

Volit lze z těchto skupin:
- minimální – pro výpočet stravného bude použita minimální sazba z rozmezí částek podle doby trvání pracovní cesty
- maximální – pro výpočet stravného bude použita maximální sazba z rozmezí částek podle doby trvání pracovní cesty
- procento – k výpočtu stravného po zadání procenta dojde podle vzorce: rozdíl maximální hodnoty stravného a minimální hodnoty stravného zadané legislativou se vynásobí zadaným procentem a vypočtená částka se přičte k minimální hodnotě stravného
- pevná sazba – pro výpočet stravného bude použita pevná sazba z rozpětí sazby stravného dané legislativou podle doby trvání pracovní cesty.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím