Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak je v programu POHODA řešena problematika týkající se evidence jízd soukromým vozidlem?

odpověď

Soukromá vozidla jsou motorová vozidla nezahrnutá do obchodního majetku poplatníka a používána pro podnikání. Seznam používaných vozidel je veden v agendě Jízdy/Vozidla.

Jízdy soukromým vozidlem související s podnikáním se během účetního období evidují v agendě Jízdy/Kniha jízd, která je prvotním dokladem pro výpočet náhrad. Výše náhrady program POHODA vypočítá na tiskové sestavě Kniha jízd v agendě Jízdy/Kniha jízd resp. Vozidla. Vypočtené náhrady představují výdaje, které lze uplatnit jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů poplatníka a vypočítají se jako součet základní náhrady (paušální částka za ujeté kilometry) a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Uplatnitelná náhrada = Základní náhrada + Náhrada výdajů za spotřebované PHM
Základní náhrada = počet km x sazba základní náhrady
Náhrada za spotřebované PHM = (spotřeba x cena PHM x počet km)/100

V uvedených vzorcích se pro výpočet používají následující hodnoty:
Počet km - hodnota z agendy Jízdy/Kniha jízd pro příslušnou jízdu soukromým vozidlem.
Sazba základní náhrady - hodnota z agendy Nastavení/Legislativa dle druhu příslušného vozidla. Aktuální výši náhrad pro podnikatele uvádí Ministerstvo financí.
Spotřeba - hodnota uvedená pro příslušné vozidlo v agendě Jízdy/Vozidla.

Náhrady za použití soukromého vozidla program POHODA počítá pouze pro podnikatele, nikoliv pro zaměstnance.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím