Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak je v programu POHODA řešena problematika týkající se evidence jízd firemním vozidlem?

odpověď

Firemní vozidla jsou silniční motorová vozidla zahrnutá v majetku poplatníka nebo vozidlo v nájmu, u nichž je možné uplatnit výdaje za nakoupené pohonné hmoty v prokázané výši. Seznam používaných vozidel je veden v agendě Jízdy/Vozidla.

Jízdy firemním vozidlem se během účetního období evidují v agendě Jízdy/Jízdy. Tato agenda je v tomto případě pomocnou evidencí, ve které není třeba vykazovat průměrnou spotřebu PHM. Tisková sestava Kniha jízd v agendě Jízdy/Jízdy resp. Vozidla má u firmemního vozidla pouze evidenční charakter a slouží jako podklad pro finanční úřad.

V programu POHODA evidujete v agendách Pokladna, Přijaté faktury resp. Ostatní závazky prvotní výdajové doklady týkající se výdajů souvisejících s provozem firemního vozidla. Jedná se o náklady za pohonné hmoty, pneumatiky, údržbu, pojištění, opravy atd. Součástí výdajů jsou i daňové odpisy vozidla, pokud je vozidlo zadáno v agendě Majetek/Majetek. Jako výdaje na podnikání se uplatní celkové sumy účtů za PHM a ostatní náklady na provoz vozdila vykázané v daném účetním období. Pokud se vozidlo využívá i k soukromým účelům, je nutné uplatnit pouze poměrnou část výdajů a DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím