Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné v účetnictví automaticky vytvořit kartu drobného majetku přímo z přijaté faktury?

odpověď

Kartu drobného majetku lze vytvořit z přijaté faktury (případně z agendy Pokladna - výdej) pomocí povelu Záznam/Operace/Drobný majetek...
Podmínkou pro využití této funkce je, že na faktuře musí být hodnoty zapsané na záložce Položky faktury. Po zapsání jednotlivých položek, uložení dokladu a zvolení povelu Záznam/Operace/Drobný majetek se otevře přenosová agenda pro výběr položek, ze kterých se mají vystavit jednotlivé karty drobného majetku. Všem vytvořeným záznamům se nastaví typ majetku Hmotný, do pole Počet se přenese údaj z pole Množství a do pole Celkem se vloží hodnota položky z pole Částka (u neplátce DPH z polí Částka a DPH). Jednotková cena majetku se přepočítá na základě celkové částky a množství. V případě potřeby lze hodnoty na záložce Majetkové operace upravit.
Na záložce Doklady se vytvoří vazba mezi kartami drobného majetku a dokladem, ze kterého vznikly. Díky tomu se můžete jednoduše přepnout na zdrojový doklad, kterým byl majetek pořízen.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím